Akce listopad 2018

25.10.2018 10:31

LISTOPAD

 

1.11.

 

Konzultace s pracovnicí SPC Kyjov

 

7.11.

 

EKO centrum- vzdělávací program pro děti 2. třídy

 

9.11.

 

Další lekce s rodilou mluvčí v anglickém jazyce

 

13. 11.

 

Podzimníček – tematické vyučování pro žáky ZŠ speciální

 

19.11.

 

Návštěva Městské knihovny spojená s výukovým programem pro 8. – 9. ročník

 

20.11.

 

Návštěva Městské knihovny spojená s výukovým programem pro 6. – 7. ročník

 

21.11.

 

Návštěva Městské knihovny spojená s výukovým programem pro 4. – 5. ročník

 

22.11.

 

Návštěva Městské knihovny spojená s výukovým programem pro 1. – 3. ročník

 

23.11.

 

Návštěva Městské knihovny spojená s výukovým programem- praktická škola jednoletá, PŠ A

EKO centrum- PŠ C, PŠ E

 

28.11.

Děti 2. stupně základní školy navštíví HVĚZDÁRNU V BRNĚ

Ve škole proběhne CANISTERAPIE  pro děti základní školy speciální

 

—————

Zpět