Akce listopad

01.11.2019 12:23

 

 

 

4.11.

 

Děti 1. – 3. ročníku a PŠ A navštíví výukový program – Hvězdárnu v Brně

 

7.11.

 

Další lekce s rodilou mluvčí v anglickém jazyce pro žáky 3. – 6. ročníku

 

13. 11.

 

Podzimníček – výukový program pro žáky ZŠ speciální

 

18.11.

 

Čtvrtletní pedagogická rada

 

20. 11.

 

Den otevřených dveří pro rodiče a veřejnost v době 8,00 až 11,30 hodin

 

25.11.

 

Návštěva Městské knihovny spojená s výukovým programem pro 1. – 3. ročník

 

26.11.

 

Návštěva Městské knihovny spojená s výukovým programem pro ZŠS A PRŠ

 

27.11.

 

Návštěva Městské knihovny spojená s výukovým programem pro 4. – 5. ročník + 6. B

 

28.11.

 

Návštěva Městské knihovny spojená s výukovým programem pro 7. ročník + 6. A

 

29. 11.

 

Návštěva Městské knihovny spojená s výukovým programem pro 8. – 9. ročník

 

—————

Zpět