Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

21.02.2019 16:12

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

  • praktická škola jednoletá

Termín odevzdání přihlášek: do 1.3.2019

Kritéria přijímacího řízení pro obor 78 – 62 – C / 01 Praktická škola jednoletá :

1. Hodnocení na vysvědčeních dvou posledních absolvovaných ročníků
z předchozího vzdělávání.

2. Lékařské potvrzení na přihlášce pro způsobilost v daném oboru.

3. Doporučení SPC.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020  10 žáků

 

 

-Školanevypisuje přijímací zkoušky

- Přihlášku ke vzdělávání pro denní formu studia na naší škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy.

-O výsledku přijímacího řízení bude vydáno rozhodnutí. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na nástěnce u vstupních dveří do hlavní budovy školy a na webových stránkách školy  www. mszshodonin.cz

 - Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů se písemné vyhotovení rozhodnutí doručuje do vlastních rukou.

V případě dotazů se obraťte na výchovnou poradkyni

Mgr. S. Konečnou – tel. 518352895 nebo 725987477

 

—————

Zpět