Výzva volby

24.09.2019 13:30

VÝZVA

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, 

     v měsíci říjnu 2019 proběhnou volby    

do školské rady z řad rodičů                               

a zákonných zástupců žáků naší školy.

    

     Máte-li zájem pracovat ve školské

radě při naší škole, zasílejte přihlášky

prostřednictvím e-mailu na adresu

školy: zvshod.@centrum.cz. Uzavření

kandidátek je 30. 9. 2019 ve 14,00 hodin.

 

Vyplněnou přihlášku můžete předat               

i osobně Mgr. Zuzaně Dosbabové –

předsedkyni ŠR nebo v kanceláři školy.

—————

Zpět