Výzva

26.09.2016 07:28

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

v měsíci říjnu 2016 proběhnou volby (doplnění členů školské rady z řad rodičů a zákonných zástupců žáků naší školy).

Máte – li zájem pracovat ve školské radě při naší škole, zasílejte přihlášky prostřednictvím e –mailu na adresu školy:

zvshod@centrum.cz . Uzavření kandidátek je 30. 9. 2016 ve 14, 00 hodin.

Vyplněnou přihlášku můžete předat i osobně Mgr. Pavlíně Hrdličkové – předsedkyni ŠR nebo v kanceláři školy. 

—————

Zpět