Režim školní jídelny

 

Doba výdeje obědů

 

Polední přestávka

11.35 – 12,30

Pro ŠD

Provoz do 12,20

 

-         strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí mimo prostory jídelny

-         v době nemoci žáka rodiče obědy odhlašují

-         pouze  1. den nemoci je možno vyzvednout oběd do vlastních nádob a to dle organizačních pokynů vedoucí školní jídelny tak, aby byly zachovány hygienické zásady při odběru do jídlonosičů (odběr mimo hlavní vydávací pult, vchodem zezadu školní jídelny v době od 11,15 do 11, 35)

-         přihlášky ke stravování jsou k vyzvednutí u vedoucí školní jídelny v době provozu školní jídelny

-         stravné je hrazeno platbou v hotovosti v určených dnech v kanceláři školní jídelny - příchod  zadním vchodem do školní jídelny

-         termín výběru peněz za stravné je oznamován na vývěskách ve školní jídelně a v budově školy

-         odhlásit obědy je možné osobně či  telefonicky do 8. hodiny dne, kdy žák nepřijde do školy
(tel. 518 354 748)

-         oběd, který není odhlášen propadá a strávník je povinen uhradit plnou výši oběda - dle platné kalkulace  nákladů ve školní jídelně