Poplatek

Poplatek je stanoven na 100,- Kč/měsíc na jednoho žáka přihlášeného v tomto školním roce.

Prostředky jsou použity na nákup drobného materiálu pro činnosti dětí ve školní družině. Výběrem poplatku je pověřena účetní školy. Částka od rodičů se vybírá za září až prosinec a dále za leden až červen, nejpozději ke dni ukončení činnosti školní družiny ve školním roce. Za činnost v zájmových kroužcích, zřízených při ŠD, se nevybírá žádný poplatek, který by byl příjmem organizace. Případnou spotřebu materiálu při činnosti kroužku si hradí žáci sami.