Oznámení

04.10.2010 12:00
Dne 11. října v době třídních schůzek proběhnou doplňující volby do Školské rady naší školy. Navržený kandidát z řad rodičů je paní Prázdná Helena, bytem Hodonín, Brandlova 137.
Podrobnosti k hlasování obdrží rodiče spolu s informacemi o třídních schůzkách.
Výsledky hlasování budou zveřejněny 15. 10. 2010.

—————

Zpět