POZVÁNKA NA SCHŮZKU VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ S RODIČI VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ A ZÁSTUPCI SOU

21.11.2013 08:32

Termín: 2. 12.
Čas: 15.00 hod
Místo: Budova školy, interaktivní učebna v přízemí

Program:
1.    Zahájení
2.    Formální stránka přijímacího řízení (přihlášky, zápisové lístky, psych. vyšetření, doporučení)
3.    Prezentace SOU, nabídka učebních oborů
4.    Diskuse
5.    Závěr

Srdečně zveme všechny rodiče!
 

—————

Zpět