Projekt, tvorba DUM

19.03.2012 18:57

Přehled vytvořených a ověřených digitálních materiálů – ucelené sady v uplynulém monitorovacím období:

 

Vzdělávací oblast

Předmět / okruh

Školní rok

Třída / ročník

Autor

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

2010/2011

2011/2012

7.B, 8.A

7.A, 8.A

Mgr. Monika Pytlová

Mgr. Jarmila Komosná

Člověk a příroda

Fyzika

2010/2011

2011/2012

7.A

7.B(8.roč), 7.A, 8.A

Mgr. Zuzana Dosbabová

 

Člověk a příroda

Zeměpis

2010/2011

2011/2012

8.B

7.B, 8.A, 9.A

Mgr. Eva Novotná

Mgr. Jana Helešicová

Člověk a svět práce

Pracovní výchova

2010/2011

 

2011/2012

1.,2., 3.A, 4.,5., PŠB

3.A, 4.A, 5.A, 7.A, PŠB

Mgr. Lenka Tvarogová

Silvie Hojačová

Člověk a příroda

Přírodopis

2010/2011

2011/2012

6.B, 7.B

7.A

Mgr. Monika Pytlová

Mgr. Eva Novotná

Mgr. Zuzana Dosbabová

Mgr. Alice Zíková

Matematika a její aplikace

Matematika

2010/2011

2011/2012

4.,5. roč.

1.,2.,4.,5. roč.

Mgr. Mária Krkošková

Mgr. Bronislava Soukupová

Umění a kultura

Hudební výchova

2011/2012

1., 2., 3., 4.roč.

Mgr. Hana Jurečková

 

 

Jazyk a jazyková komunikace

Grafomotorika

2010/2011

2011/2012

1.,2. roč.

Mgr. Jaroslava Borovičková

 

Jazyk a jazyková komunikace

Řečová výchova

2010/2011

2011/2012

4., 5., roč.

4., 5.roč., 8.A

Mgr. Mária Krkošková

Mgr. Bronislava Soukupová

Jazyk a jazyková komunikace

Anglický jazyk

2010/2011

2011/2012

6.A, 7.A

7.B, 8.A

Mgr. Mária Krkošková

Mgr. Pavlína Hrdličková

Mgr. Jana Helešicová

Informační a komunikační technologie

Práce s počítačem

2010/2011

2011/2012

7.B

5.A, 7.B, 9.A

Mgr. Ludmila Skočíková

Mgr. Hana Jurečková

Mgr. Jana Helešicová

Vzdělávací oblast

Předmět / okruh

Školní rok

Třída / ročník

Autor

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

2010/2011

 

 

2011/2012

3.A, 9.B, 8.A

 

 

4.A, 7.B, 8.A, 9.A

Mgr. Markéta Rašková

Mgr. Iva Hagenová

Mgr. Jana Helešicová

 

Umění a kultura

Hudební výchova

2011/2012

9.A, 9.B

Mgr. Hana Jurečková

 

Viz také Ke stažení

—————

Zpět