PROJEKT - TVORBA DUM

22.03.2013 14:03

Přehled vytvořených a ověřených digitálních materiálů  

 -  ucelené sady v posledním  monitorovacím období

 

Člověk a jeho svět

                       

Prvouka

2011/2012

 

2012/2013

2.A, 3.A

 

2.A, 3.A

Mgr. Alice Zíková

Irena Hadamíková

Člověk a svět práce

Pracovní výchova

2012/2013

5.A,5.B,7.A,8.A,B,9.A

Mgr. Hana Jurečková

Mgr. Jana Helešicová

Člověk a společnost

Občanská výchova

2011/2012

 

2012/2013

6.roč,8.A, 9.A, 9.B

 

6.roč., 7.roč.,8.roč., 9.A

Mgr. Zuzana Dosbabová

 

(viz také Ke stažení)

 

—————

Zpět