UPOZORNĚNÍ RODIČŮM NA ZMĚNY VE ŠKOLNÍM ŘÁDU - školní rok 2012/2013

05.09.2012 00:00

 

 

  1. Budova pro žáky, kteří navštěvují ranní školní družinu je přístupná od 7 hodin, žáci vchází do budovy hlavním vchodem

 

  1. Pro ostatní žáky budovu otvírá školník v 7,40 hodin, děti i zákonní zástupci vchází hlavním vchodem.

 

 

HODINY

PŘESTÁVKY

1.hod.

8,00 -  8,45

8,45 - 8,55

2.hod.

8,55 -  9,40

9,40 - 9,55

3.hod.

9,55 - 10,40

10,40 - 10,50

4.hod.

10,50 - 11,35

přestávka na oběd

11,35-12,05

5.hod.

12,05 - 12,50

12,50  - 13,00

6.hod.

13,00 - 13,45

13,45 - 13,50

7.hod.

13,50 - 14,35

 

 

  1. Zákonní zástupci mají právo být informováni o akcích konaných mimo školu nejméně 2 dny předem (místo, čas shromáždění a skončení akce)

 

  1. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů.

—————

Zpět